IZOLACJA CELULOZOWA ISOCELL

Celuloza – produkt, pochodzący w pełni z natury. Jako główny składnik roślin i drzew służy do stabilizacji ścian komórkowych. Celuloza to najczęściej spotykany związek organiczny. Bez celulozy nie byłoby drzew. Bez drzew nie byłoby papieru. Bez papieru nie byłoby naturalnej izolacji cieplnej.

 

ISOCELL to naturalna izolacja cieplna z włókien celulozowych, powstałych drogą recyklingu w czystego, segregowanego papieru z gazet codziennych. Papier taki, po zgrubnym rozwłóknieniu, wymieszaniu z solami mineralnymi i zmieleniu w młynku powoduje, że celuloza ISOCELL jest odporna na gnicie i niepalna. Produkcja odbywa się w warunkach zachowania najsurowszych kryteriów jakościowych, we własnych zakładach produkcyjnych w Austrii, Belgii, Francji i Szwecji.

 

Z NATURY UKIERUNKOWANA NA UZYSKANIE NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE IZOLACJI

Izolacja ściany

Już od dawna izolowanie celulozą stosowane było w budownictwie drewnianym do izolowania drewnianych ścian ryglowych. Za zastosowaniem celulozy Isocell przemawia nie tylko ekonomiczny charakter rozwiązania i najlepsze właściwości izolacyjne, lecz także możliwość dopasowania izolacji do nieregularności podłoża. W przypadku izolowania wewnętrznego, ISOCELL wykazuje wyższość nad innymi materiałami dzięki wysokiemu przewodnictwu kapilarnemu, czy to w technologii natryskiwania jako tynkowany system izolacji wewnętrznej Renocell, czy też w drewnianej konstrukcji szkieletowej pokrytej poszyciem z płyt.

Izolacja skosu dachu

Zabudowy poddasza są zasadniczo izolowane od wewnątrz. W przypadku rewitalizacji zamieszkałych poddaszy możliwe jest również wprowadzenie materiału izolacyjnego od zewnątrz, przez poszycie dachu.

Izolacja stropu ostatniej kondygnacji

W przypadku nieużywanych poddaszy zaleca się proste rozwiązanie drogą otwartego nadmuchu celulozy Isocell. Możliwe jest również zastosowanie systemu Woodyfix, który daje powierzchnię wolną od mostków cieplnych, na którą można wejść. Stropy jętkowe i podłogi izolowane są zarówno techniką wdmuchiwania, jak i technologią otwartego nadmuchu.

 

 

Wiedziałeś o tym?
EPD to deklaracja, dotycząca produktu i środowiska, która bazuje na nomach, ustalonych międzynarodowo. Tworzy ona podstawę, bazę danych, pozwalającą na ekologiczną ocenę budynków, od ich powstania poprzez cały okres korzystania, po rozbiórkę i utylizację. Za pomocą tych danych ustala się również ślad środowiskowy produktu. Celuloza wyprzedza znacznie inne materiały izolacyjne i jest warta najwyższej oceny.

 

 

PARAMETRY

 

Izolacja celulozowa ISOCELL charakteryzuje się szczególnie niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła

  • AT/EU: 0,038 W/mK
  • DE: 0,039 W/mK
  • CH: 0,038 W/mK)
 

Jednak każda izolacja jest tylko na tyle dobra, na ile dobry jest jej najsłabszy punkt. Dlatego celuloza ISOCELL wypełnia również najciaśniejsze szczeliny i rowki. Efektem jest mata izolacyjna, bez szczelin, w której nie powstają mostki cieplne. Zwarta, o wysokiej gęstości surowej, nie zezwala na przepływ strumieni powietrza w materiale izolacyjnym. Prowadzi to do znacznie lepszych zdolności izolacyjnych, potwierdzonych pomiarami porównawczymi, prowadzonymi w realnych warunkach. Najlepszą jakość obróbki gwarantują za to wysoko wykwalifikowane zakłady produkcyjne ISOCELL.

 

 

Dane techniczne
Zgodny z normą EN15101
Nazwa ISOCELL- Włókna celulozowe  
Odporność pożarowa 10% substancji mineralnych, z czego 3% kwasu borowego  
  Austria/EU Niemcy
Pozwolenia ETA – 06/0076 Z-23.11 - 1236
Zewnętrzna kontrola jakości OiB MPA NRW
Gęstości instalacji    
Izolacji wolno leżącej 28 - 40 kg/ m³  
Jako wypełnienie 38 - 65 kg/ m³  
Przewodność cieplna lD 0,039 W/ mK 0,039 W/ mK
Deklarowana wartość/ wartość
nominalna
0,039 W/ mK 0,040 W/ mK
Reakcja na ogień 100 mm / B – s2, d0
40 mm / E
B 2 / DIN 4102

Opór na dyfuzję pary wodnej

µ = 1 µ =  1-2
Ochrona przed wiatrem bei 30 kg/ m³    r = 5,3 kPa.s/ m²  
  bei 50 kg/m³     r = 25,1  kPa.s/ m²  
Wilgotność (przy dostawie) max. 12 %  
Absorpcja wody przy 30 kg/ m³ WP = 15,20 kg/ m²  
Absorpcja wody przy 65 kg/ m³ WP = 38,95 kg/ m²  
Nominalna grubość w stanie
wolno leżącym do 25 cm
10 % dodatkowo  
Nominalna grubość w stanie wolno leżącym ponad 25 cm 15 % dodatkowo  
Ciężar w zastosowaniu w stanie 
wolno leżącym 28 kg/ m³
max. 8 %  
0 %  
Wewnętrzna kontrola jakości    
Gęstość 1   x tygodniowo  
Setzmaß 1   x tygodniowo  
Ciężar właściwy 1   x tygodniowo  
Wchłanianie wilgoci 1   x tygodniowo  
Reakcja na ogień 2,11 KJ / kg K  
Zużycie energii ze zródeł nieodnawialnych / PEI ne MJ/kg (Ho) 7,5 MJ  

Zużycie energii ze zródeł

odnawialnych / PEI e MJ/kg (Ho)

1,1 MJ  

Emisja co2 / GWP 100

-0,8 kg CO2 eq/kg  
Zakwaszenie / AP 3,1 g SO2 eq  
Toksykologia

 
Według doniesień Wydziału Medycyny Pracy dzięki niskiej expozycji nie powstaje zagrożenie dla zdrowia. Ewentualnemu zagrożeniu pyłem w czasie instalacji zapobiegamy użyciem odpowiedniej maski przeciwpyłowej.  
Utylizacja Materiał może zostać zwrócony do producenta pod warunkiem, że nie jest on zanieczyszczony przez substancje obce.  
Klucz odpadu Austria: ASN 18407, ASN 91101
EWC: 17 06 04, 17 09 04, 20 03 01
Spalanie w spalarni śmieci jako monocharge lub razem z innymi odpadami osiedlowymi
 

Z NATURY OBDARZONA NAJKORZYSTNIEJSZYMI PARAMETRAMI 1

 

Z NATURY OBDARZONA NAJKORZYSTNIEJSZYMI PARAMETRAMI 2

 
Wiedziałeś o tym?
Wiatroszczelność poddaszy 2012 przeprowadzony przez Holzforschung Austria wykazał, co następuje: Straty ciepła, w warunkach identycznego ukształtowania szczelin i identycznej różnicy ciśnień, jakie występują w przypadku użycia lekkiej wełny mineralnej (około 10,7 kg/m³) są o około 100% wyższe niż w przypadku ciężkiej wełny mineralnej (około 28,5 kg/m³) i o około 200% wyższe niż w przypadku izolacji celulozowej (około 52,7 kg/m³).
 

 

 

Z NATURY NAJLEPSZE 1

 

Z NATURY NAJLEPSZE 2

 

Z NATURY WYDAJNA 1

 

Z NATURY WYDAJNA 2

 

Z NATURY NAJLEPSZE WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWPOŻAROWE 2

 

Szereg badań w zakresie ochrony przeciwpożarowej potwierdza pozytywne właściwości celulozy Isocell w sytuacji pożarowej. Według wyników badań porównawczych: „Niepalny” nie oznacza faktycznie „korzystniejszy w razie pożaru”!Zaklasyfikowane budowy od REI30 do REI 90 zapewniają pewność podczas projektowania.

 

Poprzez klasyfikację EN B-s2-d0, celulozowa izolacja cieplna ISOCELL osiąga maksymalne oceny wśród palnych materiałów budowlanych. W badaniu IBS Linz* dowiedziono, że warstwa celulozy o grubości 30 cm chroni położony pod nią element konstrukcyjny przez 90 minut przed gorącem.

* Źródło: IBS, sygnatura akt 11092607a 2012

 

PARTNERZY