Izolacja isofloc F – naturalna izolacja z celulozy

Wełna celulozowa isofloc F to ekologiczny materiał izolacyjny naturalnego pochodzenia, tworzący trwałe i efektywne ocieplenie budynku metodą wdmuchiwania.

 

Wełna celulozowa isofloc F jest materiałem izolacyjnym, ekologicznym w swej istocie, o doskonałych parametrach: lambdy i ciepła właściwego, klasy reakcji na ogień, właściwościach powietrznoszczelnych i „klimatyzacyjnych” pomieszczeń. Celuloza isofloc F ma 50 lat trwałości użytkowej. Stosuje się ją do ocieplania stropodachów osiedli mieszkaniowych i budynków użyteczności publicznej, do ocieplania stropów i poddaszy domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, a także izolacji termicznej ścian budynków szkieletowych.

 

 

Wełna celulozowa isofloc F jest doskonałym izolatorem o współczynniku przewodzenia ciepła lambda 0,037 W/(m·K). Na jej właściwości termoizolacyjne wpływa też szczelny, bezspoinowy montaż. Celuloza, wdmuchiwana w skosy poddasza i nadmuchiwana na stropy, skutecznie odcina ogrzewaną przestrzeń od chłodu nieogrzewanych miejsc. Dobrze izoluje od chłodu również ściany budynków szkieletowych i prefabrykowanych.

Doskonała lambda 0,037 W/(m·K) oraz świetny współczynnik ciepła właściwego c = 2,15 kJ/(kg·K) celulozy isofloc F, latem odcinają bezpośredni dopływ gorąca z powierzchni dachu. Celuloza wdmuchana w skosy sprawia, że podczas upałów na poddaszu panuje przyjemny chłód, podobnie jak w domach parterowych, których stropy zaizolowano wełną isofloc F.
Przesunięcie fazowe związane z kumulowaniem i oddawaniem ciepła sprawia, że celuloza isofloc F nocą oddaje zgromadzone w ciągu dnia ciepło, niwelując niekomfortowe dobowe różnice temperatur.

Struktura celulozy isofloc F, której poszczególne włókna łączą się ze sobą w wielu kierunkach, radykalnie redukuje niepożądane przewiewy. Na brak przeciągów wpływa również bezspoinowy montaż pneumatyczny, dzięki któremu celuloza szczelnie wypełnia całą izolowaną przestrzeń (włącznie ze skomplikowanymi, ciasnymi obszarami). Ocieplenie celulozą isofloc F wspiera wiatroizolacyjność i szczelność przegrody na przenikanie powietrza.

Dodatkowym efektem termoizolacji budynków wełną isofloc F jest radykalna poprawa warunków akustycznych panujących we wnętrzach. Dachy, poddasza i ściany ocieplone tym materiałem chronią przed hałasem z zewnątrz. Celulozę isofloc F można też zastosować w lekkich ściankach działowych, by znacząco zredukować hałas. Np. jeśli wdmuchniemy w ściankę z płyt gipsowych 10 cm celulozy o gęstości zasypowej 30-55 kg/m3, zmniejszymy natężenie hałasu o 51 dB. Za taką ścianą dźwięki gry na pianinie (o natężeniu 70 db), wyciszymy do poziomu szeptu, a huk młota pneumatycznego (105 db), do poziomu normalnej rozmowy.

Trwałość użytkowa wełny celulozowej isofloc F wynosi minimum 50 lat, co jest zapisane w aprobatach technicznych. Tak długowieczny materiał daje poczucie bezpieczeństwa i dobrze ulokowanych środków. Inwestycja w ocieplenie celulozą isofloc F będzie pracować dla nas i naszych dzieci, zwłaszcza, że zwraca się ona zwykle już w drugim-trzecim sezonie grzewczym, zatem przez kolejne lata isofloc F generuje oszczędności na kosztach ogrzewania).

Celuloza isofloc F, choć pochodzi z makulatury, jest materiałem bezpiecznym w razie pożaru, ponieważ jej włókna w procesie produkcji są impregnowane specjalnymi uniepalniaczami (które nie mają wpływu na zdrowie człowieka, co gwarantuje międzynarodowy certyfikat NaturePlus i Atest Higieniczny).
Klasa odporności na ogień B-s2, d0 dla isofloc F (przy minimalnej grubości 10 cm warstwy izolacyjnej), oznacza, że jest to materiał trudno zapalny, nie rozprzestrzeniający ognia. Przeczytaj więcej o skuteczności przeciwpożarowej wełny celulozowej isofloc.

Włókna celulozy isofloc F mają cenną cechę czasowej absorbcji pary wodnej (nawet do 15%), co nie wpływa na pogorszenie parametrów termoizolacyjnych tego materiału. Celuloza przechwytuje wilgoć jak bibuła i rozprowadza po całej swojej objętości, a następnie oddaje tę wilgoć, w sposób naturalny klimatyzując wnętrza.

Izolacja z celulozy isofloc F dzięki czasowej absorbcji pary wodnej wspomaga ochronę drewnianych elementów konstrukcyjnych dachu przed niszczącym działaniem skondensowanej pary wodnej. Włókna celulozy isofloc F są również odporne na ataki pleśni, bakterii i grzybów, co potwierdza m.in. Europejska Ocena Techniczna.

Celuloza isofloc F jest pełnoprawnym materiałem izolacyjnym, certyfikowanym przez międzynarodowe instytuty badawcze.

Celuloza jako materiał ociepleniowy była stosowana już w XVIII w., a patent w tej funkcji uzyskała w XIX w . Obecnie proces produkcji isofloc F weryfikowany jest na każdym etapie, a gotowy produkt sprawdzany laboratoryjnie w renomowanych instytutach badawczych. Parametry użytkowe (wraz z lambdą i klasą reakcji na ogień), potwierdza Europejska Ocena Techniczna ETA i certyfikat CE. Ekologiczny charakter celulozy isofloc F oraz jej bezpieczeństwo dla ludzi i środowiska, poświadczają międzynarodowe certyfikaty: NaturePlus oraz  FSC.

PARTNERZY