IZOLACJE CELULOZĄ

Celuloza należy do najstarszych na świecie rodzajów materiałów izolacyjnych stosowanych w budynkach mieszkalnych jak i użyteczności publicznej i przemysłowej.

Wydajność cieplna celulozy luzem wypada korzystnie w stosunku do innych rodzajów izolacji. Przewodność cieplna celulozy o sypkim wypełnieniu wynosi w przybliżeniu 40 mW, która jest prawie taka sama lub nieco lepsza niż wełna szklana lub skała wełna. Nie stanowi to jednak pełnego obrazu wydajności cieplnej. Innym ważnym aspektem jest to, jak dobrze otoczka budynku jest uszczelniona przed infiltracją powietrza, konwekcyjnymi przepływami powietrza i mostkami termicznymi.

Celuloza bardzo dobrze układa się wokół przedmiotów w ścianach, takich jak rury i przewody, pozostawiając niewiele kieszeni powietrznych, które mogą zmniejszyć ogólną sprawność ściany. Celuloza o gęstej strukturze może uszczelniać ścianki przed infiltracją powietrza, zapewniając ograniczenie konwekcji. Wiele instytutów naukowych przeprowadziło badania porównujące dwie pozornie identyczne struktury testowe, jedną zaizolowaną celulozą i drugą za pomocą włókna szklanego. Izolacja celulozowa straciła o 26,4% mniej energii cieplnej w czasie w porównaniu z izolacją z włókna szklanego. Wykazano również, że struktura izolacji celulozowej jest gęstsza o ponad 30%. Późniejsze badania przeprowadzane w warunkach rzeczywistych potwierdziły skuteczność celulozy nad włóknem szklanym (o 20-30%) w redukcji energii wykorzystywanej do ogrzewania budynków.

Oszczędność kosztów

Roczne oszczędności wynikające z izolacji znacznie się różnią i zależą od kilku czynników, takich jak grubość izolacji, oryginalna wydajność ścian, lokalny klimat, zastosowanie ogrzewania / chłodzenia, hermetyczność innych elementów budynku i tak dalej.

Badania prowadzone pod tym kątem wykazały, że izolacja celulozowa może zaoszczędzić właścicielom domów od 20 do 50 procent na rachunkach za media.
Izolacja akustyczna

Izolacja redukuje dźwięk przemieszczający się przez ściany i między poziomami podłogi. Celuloza zapewnia masę i tłumienie. Zmniejsza to hałas na 2 sposoby, redukuje boczny ruch i tłumi przejście dźwięku wzdłuż ubytków. Celuloza jest około trzy razy gęstsza niż włókno szklane, zapewniając poprawę w redukcji dźwięku.
Izolacja, a pleśni i szkodniki

Borany zawarte w materiale izolacyjnym zapewniają dodatkową kontrolę nad pleśnią. Instalacje wykazały, że nawet kilka miesięcy nasycenia wodą i niewłaściwej instalacji nie spowodowało pleśni.

Powszechnie uważa się, że sama obecność surowych boranów w izolacji celulozowej zapewnia produktowi właściwości zwalczania szkodników. Podczas gdy sam kwas borowy zabija owady.
Odciążanie ogniowe

Obróbka boranem nadaje również celulozę najwyższy (klasa I) poziom bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Wiele firm celulozowych stosuje mieszankę siarczanu amonu i boranu.

Paroizolacja

Izolacja, która całkowicie wypełnia jamę ściany (np. celuloza lub pianka), może pomóc w zapobieganiu problemom związanym z wilgocią. Zalecenia dotyczące stosowania paroizolacji z izolacją celulozową są poparte badaniami, chociaż klasyfikują celulozę jako paroprzepuszczalną.

Ponadto celuloza działa w celu rozprowadzania wilgoci we wnęce, zapobiegając gromadzeniu się wilgoci w jednym miejscu i pomagając szybciej wysuszyć wilgoć. Producenci celulozy nie zalecają instalacji bariery paroizolacyjnej z celulozą.

Metody izolacji celulozą

Istnieją cztery główne rodzaje produktów celulozowych, które zostały opracowane pod różnymi markami. Zwykle określa się je jako suchą celulozę, celulozę nakładaną natryskowo, stabilizowaną celulozę i celulozę o niskiej zawartości pyłu. Każdy z powyższych rodzajów izolacji celulozy stosowany jest w różnych częściach budynków i z różnych powodów.
Sucha celuloza (luźne wypełnienie)

Sucha celuloza używana jest do modernizacji starych domów poprzez wdmuchiwanie celulozy do otworów wywierconych w szczytach ścian. Można ją również wdmuchiwać w nową konstrukcję ściany, stosując tymczasowe elementy ustalające lub siatkę, która jest mocowana w miejscu, a następnie usuwana, gdy celuloza osiągnie odpowiednią gęstość. Ta forma aplikacji jest dokładna po wystąpieniu sedymentacji materiału izolacyjnego. Ponadto można zastosować opcję gęstego pakowania w celu zmniejszenia osiadania i dalszej minimalizacji szczelin powietrznych. Gęste opakowanie wywiera nacisk na wnękę i powinno być wykonane przez doświadczonego instalatora.
Celuloza natryskowa (celuloza mokra)

Celuloza natryskowa jest stosowana do nakładania celulozy na nową konstrukcję ścian. Dodanie środka opóźniającego zapobiega rozwojowi pleśni. W niektórych przypadkach izolacja może również mieszać z odpowiednią ilością kleju lub aktywować suchy klej obecny w celulozie. Natrysk celulozy umożliwia aplikację bez potrzeby stosowania tymczasowego elementu ustalającego. Dodatkowo, pozwala na jeszcze lepsze uszczelnienie izolowanej wnęki przed infiltracją powietrza i eliminuje problemy z osadzaniem. Instalacja mokra wymaga, aby ściana została pozostawiona do wyschnięcia przez co najmniej 24 godziny (lub do osiągnięcia maksimum 25% wilgotności) przed przykryciem dalszą zabudową.
Stabilizowana celuloza

Stabilizowana celuloza stosowana jest najczęściej w izolacji dachów i poddaszy. Nakłada się ją przy użyciu bardzo małej ilości wody, aby aktywować zawarty w niej klej. Zmniejsza to osiadanie i zmniejsza ilość potrzebnej celulozy. Metoda ta często korzystnie wpływa na zmniejszenie całkowitej masy izolacyjnej w suficie/podsufitce, co zapobiega sedymentacji materiału izolacyjnego. Aplikacja celulozy stabilizowanej jest idealna na pochyłe dachy i sprawdza się przy nachyleniach, które dochodzą do około 41,66%.
Celuloza o niskiej zawartości pyłu

Ostatnim ważnym rodzajem izolacji celulozowej na rynku jest celuloza zawierająca niski poziom pyłu. Problem pylenia dotyczy aplikacji większości rodzajów suchej izolacji, powodując konieczność zakładania prostych masek przeciwpyłowych podczas instalacji. Ten rodzaj celulozy zawiera niewielki procent oleju lub podobnego środka tłumiącego pył.

Producenci Celulozy