Istnieją cztery główne rodzaje produktów celulozowych, które zostały opracowane pod różnymi markami. Zwykle określa się je jako suchą celulozę, celulozę nakładaną natryskowo, stabilizowaną celulozę i celulozę o niskiej zawartości pyłu. Każdy z powyższych rodzajów izolacji celulozy stosowany jest w różnych częściach budynków i z różnych powodów.
Sucha celuloza (luźne wypełnienie)

Sucha celuloza używana jest do modernizacji starych domów poprzez wdmuchiwanie celulozy do otworów wywierconych w szczytach ścian. Można ją również wdmuchiwać w nową konstrukcję ściany, stosując tymczasowe elementy ustalające lub siatkę, która jest mocowana w miejscu, a następnie usuwana, gdy celuloza osiągnie odpowiednią gęstość. Ta forma aplikacji jest dokładna po wystąpieniu sedymentacji materiału izolacyjnego. Ponadto można zastosować opcję gęstego pakowania w celu zmniejszenia osiadania i dalszej minimalizacji szczelin powietrznych. Gęste opakowanie wywiera nacisk na wnękę i powinno być wykonane przez doświadczonego instalatora.
Celuloza natryskowa (celuloza mokra)

Celuloza natryskowa jest stosowana do nakładania celulozy na nową konstrukcję ścian. Dodanie środka opóźniającego zapobiega rozwojowi pleśni. W niektórych przypadkach izolacja może również mieszać z odpowiednią ilością kleju lub aktywować suchy klej obecny w celulozie. Natrysk celulozy umożliwia aplikację bez potrzeby stosowania tymczasowego elementu ustalającego. Dodatkowo, pozwala na jeszcze lepsze uszczelnienie izolowanej wnęki przed infiltracją powietrza i eliminuje problemy z osadzaniem. Instalacja mokra wymaga, aby ściana została pozostawiona do wyschnięcia przez co najmniej 24 godziny (lub do osiągnięcia maksimum 25% wilgotności) przed przykryciem dalszą zabudową.
Stabilizowana celuloza

Stabilizowana celuloza stosowana jest najczęściej w izolacji dachów, stropodachów i poddaszy. Nakłada się ją przy użyciu bardzo małej ilości wody, aby aktywować zawarty w niej klej. Zmniejsza to osiadanie i zmniejsza ilość potrzebnej celulozy. Metoda ta często korzystnie wpływa na zmniejszenie całkowitej masy izolacyjnej w suficie/podsufitce, co zapobiega sedymentacji materiału izolacyjnego. Aplikacja celulozy stabilizowanej jest idealna na pochyłe dachy i sprawdza się przy nachyleniach, które dochodzą do około 41,66%.
Celuloza o niskiej zawartości pyłu

Ostatnim ważnym rodzajem izolacji celulozowej na rynku jest celuloza zawierająca niski poziom pyłu. Problem pylenia dotyczy aplikacji większości rodzajów suchej izolacji, powodując konieczność zakładania prostych masek przeciwpyłowych podczas instalacji. Ten rodzaj celulozy zawiera niewielki procent oleju lub podobnego środka tłumiącego pył.