Dotacje

Dotacje - Twoja szansa na rozwój!

Przesiądź się na ścieżkę ekologicznego rozwoju i wykorzystaj szansę na otrzymanie dotacji na instalację zielonej energii w Polsce.  Dzięki naszym dotacjom możesz inwestować w przyszłość, jednocześnie oszczędzając na rachunkach za prąd czy ogrzewanie. Złap szansę na ekologiczny postęp, skorzystaj z naszych dotacji i uczyń swój dom bardziej przyjaznym dla planety!

Program "Czyste powietrze"

Program „Czyste Powietrze” to polska inicjatywa mająca na celu poprawę jakości powietrza w naszym kraju.

Dla kogo przeznaczony jest program „Czyste Powietrze”:

 • Program jest skierowany do właścicieli domów jednorodzinnych, mieszkańców bloków oraz wspólnot mieszkaniowych.
 • Adresowany jest głównie do osób o niższych dochodach, które mają trudności w sfinansowaniu modernizacji swojego budynku.

Korzyści płynące z programu „Czyste Powietrze”:

 • Poprawa jakości powietrza – program wspiera modernizację budynków, co przyczynia się do ograniczenia emisji szkodliwych substancji i poprawy zdrowia mieszkańców.
 • Oszczędności energetyczne – dzięki termomodernizacji i wymianie starych źródeł ogrzewania na bardziej efektywne, uczestnicy programu oszczędzają na kosztach energii.
 • Komfort cieplny – modernizacja budynków pozwala na utrzymanie stałej temperatury i zapewnia wygodne warunki życia.
 • Wzrost wartości nieruchomości – zmodernizowane budynki zyskują na wartości rynkowej.

Warunki, jakie należy spełnić w programie „Czyste Powietrze”:

 • Posiadanie własnego domu jednorodzinnego, mieszkania w bloku lub będącego w użytkowaniu wieczystym.
 • Uzyskanie pozytywnej oceny technicznej budynku przed modernizacją.
 • Przekroczenie określonego progu dochodowego.
 • Spełnienie kryteriów dotyczących rodzaju i zakresu prac modernizacyjnych.

Program „Czyste Powietrze” stanowi ważny krok w kierunku poprawy jakości powietrza w Polsce, oferując wsparcie finansowe i techniczne dla właścicieli budynków, co przekłada się na korzyści ekologiczne, ekonomiczne i zdrowotne dla społeczeństwa.

Kwoty dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze” zależą od kilku czynników, takich jak rodzaj przeprowadzanych prac modernizacyjnych oraz dochód gospodarstwa domowego. Oto ogólne wytyczne dotyczące kwot dotacji:

Dla termomodernizacji:

 • Dla gospodarstw o niskich dochodach, dotacje mogą wynosić do 90% kosztów kwalifikowanych prac.
 • Dla gospodarstw o średnich dochodach, dotacje mogą wynosić do 45% kosztów kwalifikowanych prac.
 • Dla gospodarstw o wysokich dochodach, dotacje mogą wynosić do 30% kosztów kwalifikowanych prac.

Dla wymiany źródła ciepła:

 • Dla gospodarstw o niskich dochodach, dotacje mogą wynosić do 100% kosztów kwalifikowanych prac.
 • Dla gospodarstw o średnich dochodach, dotacje mogą wynosić do 70% kosztów kwalifikowanych prac.
 • Dla gospodarstw o wysokich dochodach, dotacje mogą wynosić do 50% kosztów kwalifikowanych prac.

Warto zauważyć, że dokładne kwoty dotacji mogą różnić się w zależności od aktualnych wytycznych programu oraz sytuacji finansowej i dochodowej wnioskodawcy. Najlepiej skonsultować się z odpowiednim organem lub instytucją zarządzającą programem „Czyste Powietrze” w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat dotacji dostępnych w konkretnym przypadku.

Sprawdź ile możesz zyskać

Program "Moje Ciepło"

Program „Moje Ciepło” to polska inicjatywa mająca na celu wsparcie finansowe mieszkańców w zakresie modernizacji systemów ogrzewania.

Dla kogo przeznaczony jest program „Moje Ciepło”:

 • Program jest adresowany do właścicieli domów jednorodzinnych oraz mieszkańców budynków wielorodzinnych.
 • Skierowany jest do osób o niższych dochodach, które mają trudności w sfinansowaniu modernizacji systemu ogrzewania.

Korzyści płynące z programu „Moje Ciepło”:

 • Oszczędności finansowe – dzięki dotacji można zainwestować w bardziej efektywny system ogrzewania, co przekłada się na niższe rachunki za energię.
 • Komfort cieplny – modernizacja systemu ogrzewania zapewnia stabilną i efektywną temperaturę w pomieszczeniach, poprawiając warunki życia.
 • Poprawa jakości powietrza – program wspiera modernizację budynków, co przyczynia się do ograniczenia emisji szkodliwych substancji i poprawy zdrowia mieszkańców.[o
 • Wzrost wartości nieruchomości – modernizacja nieruchomości wpływa na podniesienie ich atrakcyjności rynkowej, co może mieć pozytywny wpływ w sytuacji ewentualnej odsprzedaży lub wynajmu budynków.

Warunki jakie trzeba spełnić w programie „Moje Ciepło”:

 • Wniosek o dotację należy złożyć przed rozpoczęciem prac modernizacyjnych.
 • Wysokość dotacji zależy od dochodu gospodarstwa domowego oraz rodzaju przeprowadzanych prac.

Program „Moje Ciepło” stanowi wsparcie dla osób o niższych dochodach, które chcą zmodernizować swój system ogrzewania. Dzięki dotacji możliwe jest osiągnięcie oszczędności finansowych oraz poprawa komfortu cieplnego w domach i mieszkania.

Sprawdź szczegóły

Program "Mój Prąd 5.0"

Program „Mój Prąd 5.0” to inicjatywa w Polsce, która ma na celu wspieranie instalacji paneli fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych. Oto informacje na temat tego programu:

Dla kogo przeznaczony jest program „Mój Prąd 5.0”:

 • Program jest skierowany do właścicieli domów jednorodzinnych oraz mieszkańców budynków wielorodzinnych.
 • Adresowany jest do osób, które chcą zainwestować w energię odnawialną poprzez instalację paneli fotowoltaicznych.

Korzyści płynące z programu „Mój Prąd 5.0”:

 • Oszczędności finansowe – dzięki produkcji własnej energii elektrycznej za pomocą paneli fotowoltaicznych można obniżyć rachunki za prąd.
 • Ekologiczne podejście – wykorzystanie energii odnawialnej przyczynia się do redukcji emisji CO2 i ochrony środowiska.

Warunki, jakie trzeba spełnić w programie „Mój Prąd 5.0”:

 • Wniosek o dofinansowanie należy złożyć przed rozpoczęciem instalacji paneli fotowoltaicznych.
 • Wysokość dotacji zależy od mocy zainstalowanych paneli oraz innych czynników, takich jak lokalizacja czy rodzaj montażu.

Program „Mój Prąd 5.0” stanowi wsparcie dla osób, które chcą inwestować w energię odnawialną poprzez instalację paneli fotowoltaicznych. Dzięki temu można osiągnąć oszczędności finansowe oraz przyczynić się do ochrony środowiska poprzez wykorzystanie czystej energii słonecznej.

Zdaj się na nas i zaoszczędź swój czas

×

Cześć!

Kliknij w kontakt poniżej, aby porozmawiać przez WhatsApp i ustalić szczegóły

× Napisz do nas!